Case Naturkraft

Og der blev lys – på Naturkraft

Når man kører forbi Naturkraft, opleves bygningen hver gang forskelligt. Om aftenen er lyset varmt, og de tre kupler er lyst op med farver, der skifter efter årstiderne. Om dagen er lyset koldt og kraftigt. Lyset følger dagslysets rytme og understøtter den formidling af naturen, som er omdrejningspunktet på oplevelsescentret ved Ringkøbing Fjord.

Naturkraft formidler naturens kræfter, så de går i kroppen. Bygningen er et stort telt, som får lys og lyde til at opleves stærkere indenfor end udenfor: Når det regner, virker taget som trommeskind, og lyset uden for farver det indre rum.

Peter Sand, direktør for Naturkraft, og hans folk ønskede et hus med liv døgnet rundt 365 dage om året. Det var vigtigt, at bygningen også er interessant, når der er lukket. At bygningen har noget over sig, når man kører forbi om aftenen, og man kan fornemme, at der foregår noget derinde. 

– Om aftenen kan Naturkraft noget helt særligt. Man får simpelthen kuldegysninger. Man føler ikke, man er det samme sted, siger Peter Sand.

Intelligent styresystem og kloge farveløsninger

Jens-Erik Thøgersen, partner hos Thøgersen & Stouby, er arkitekten bag bygningen og hele oplevelsesuniverset i Naturkraft. Han lægger ikke skjul på, at lyssætning i en transparent bygning som Naturkraft er en særdeles vanskelig opgave:

– Jeg havde et ønske om, at lyssætningen skulle virke sammen med lyset udenfor. Også på de tider af året, hvor der ikke er meget lys. Udfordringen er, at lyssætningen skal forholde sig til årstidernes og lysets skiften og gå fra nul til 200 lux, når solen står på. Lyset må ikke virke for blegt om sommeren, når solen brager ned. Jeg synes faktisk, det er lykkes at få husets kunstige lyssætning til at leve sammen med lyset udenfor.

Lyset i bygningen er styret af et intelligent styresystem, som skruer op og ned for lyset efter dagslysets rytme:

– Den intelligente styring af lyset, som ændrer sig i løbet af dagen og tager en anden farvetone, når det bliver mørkt udenfor, gør lyset spændende hele døgnet og hele året rundt, udtaler Jens-Erik Thøgersen.

Rød tråd med lys

Belysningsopgaven på Naturkraft er udført af Gobo, som laver lyssætning og leverer lysudstyr til museer og andre udstillingssteder. Gobo stod for designlys til opholdsområderne og udstillingerne, bortset fra særudstillingen, og for at få lyset installeret og integreret.


Ifølge Jens Lind, direktør i Gobo og projektleder på belysningsopgaven, handlede det om at få lyset til at spille sammen, så det fulgte dagsrytmen og understøttede formidlingen på Naturkraft:

– Vi har i tæt samarbejde med partnerne arbejdet på at skabe en rød tråd i belysningen rundt i huset, som understøtter de historier, der bliver fortalt. Vi har leget med farverne og med farvetemperaturerne. De lystekniske greb er ført igennem og brugt i hele huset.

Og ifølge arkitekten er det lykkedes at indfri ambitionen: 

– Løsningen ligger ikke alene ligger i den automatiserede styring men i høj grad i de settings, der er valgt til de forskellige lysforhold. Det er begavede farveløsninger, som fremhæver bygningen bedst muligt, udtaler Jens-Erik Thøgersen.

Lyset møder projektionen

Naturkraft består af store åbne udstillingsområder og mørke udstillingsrum med sanseinstallationer. 

En af udfordringerne ved lyssætningen i Naturkraft var skiftet mellem de meget lyse udstillingsområder og de helt mørke udstillingsrum. Her var opgaven at få lyset til at spille sammen med de projektioner, som er del af installationerne.

Et hovedværk i Naturkraft er Livets Træ. Her følger man træet fra det blomstrer om foråret til efterårets smukke løvfald i et 12 minutters loop. Effekten er skabt via projektion med 6 kraftige videoprojektorer på en stor himmelsfære.

Morten Ranmar, som er kreativ direktør i No Parking, der står bag Livets Træ, fortæller, at projektionen er hovedlyskilden i udstillingsrummet:

– Værket er hovedlyskilden. Det fylder mere end halvdelen af rummet. Alt hvad du sanser er projektion. Så projektionen er med til at give lyset i rummet, som bliver forstærket af projektioner i skovbunden. 

Udfordringen var derfor at lave en lyssætning i rummet, som ikke stjal opmærksomheden fra projektionen. Morten Ranmar har arbejdet tæt sammen med Jens Lind fra Gobo om at finde den rette balance:

– Normalt hører projektioner og lys ikke sammen. Og hvis lysdesigneren kommer sent ind i udviklingsarbejdet, så ser man tit, at han spilder lys på projektionen. Men Jens har god forståelse for, at projektionen skal have maksimal kontrast. Jeg synes, Jens har lavet en elegant løsning, der understøtter værket.

Desorientering som lysstrategi

Livets Træ er et værk, man oplever med kroppen. Man føler, man står under et virkeligt træ, man oplever snevejret, tusmørket, de grønne blade om foråret og de orangerøde blade om efteråret – og der er skruet lidt op for farverne.

Morten Ranmar og Jens Lind var enige om, at fokus skulle være på sanseoplevelsen. De valgte derfor at lave et minimalt lys som i en biograf. Der blev arbejdet med diskret spotbelysning og et minimum af wayfinding ved indgange og udgange, men i midten af rummet og opefter er der mindre lys, så man bliver indfanget i sanseoplevelsen.

Som et led i at forstærke sanseoplevelsen arbejdede Morten Ranmar og Jens Lind med at skabe desorientering via et minimum af lys: 

– Når man bevæger sig fra de meget lyse til de helt mørke rum, mister man orienteringen. Og vi ønskede at fastholde den følelse af desorientering. Det er en pointe, at man skal være agtpågivende. Ligesom skovbunden ikke er belyst, er der intet lys, udover hvad der sikkerhedsmæssigt er forsvarligt, fortæller Morten Ranmar. 

Spørger man arkitekt Jens-Erik Thøgersen, hvorvidt det er lykkedes at få lys og projektioner til at spille sammen i de mørke rum, er svaret et klart ja: 

– Den scenografiske virkning af lyssætning er udnyttet perfekt i de mørke udstillingsrum - særligt i scenografien omkring Livets Træ. Her er der en naturlig rytme i lyset, som er givet af projektionerne, og som spotlyset supplerer godt.

Morten Ranmar og Jens Lind har også arbejdet tæt sammen om Bølgen – en kæmpe lysinstallation, som man kan gå indeni. Videoprojektioner og lyd skaber fornemmelsen af at stå inde i en brusende bølge. De to lysdesignere havde mange besøg hos Spekta, som lavede Bølgen. Her arbejdede de med en prototype og eksperimenterede med, hvordan lyset kunne understøtte oplevelsen fuldt ud.

Lyset er halvdelen af udstillingen

Gobo har også haft en finger med i lysspillet i Naturkrafts første særudstilling Arven, som er skabt af udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen. Arven handler om menneskets bestræbelse på at forstå sig selv i forhold til omverdenen igennem tiden. 

I udstillingen indgår nogle mobiler, der drejer rundt, og Gobo har leveret de profilspots, der lyser på mobilerne. Der var ikke tale om et egentligt samarbejde, da Eskild Bjerre Laursen er kendt for selv at stå for lyssætning i sine udstillinger. Men profillamperne er et vigtigt element i at understøtte Eskild Bjerre Laursens scenografi.

– Jeg ville gerne have mobilernes silhuetter til at vandre hen over sfærens hvælv, og profillampernes kvalitet er, at de er udstyret med linser, som skaber præcise skygger på loftet. Det er en vigtig ingrediens i rummet, fortæller Eskild Bjerre Laursen.

Spørger man den garvede udstillingsarkitekt, hvad lyset betyder for en udstilling, falder svaret prompte: ”Lyset er halvdelen af udstillingen”. Eskild Bjerre Laursen uddyber: –

Lyset får tingene til at komme til live. Det handler om at skabe det rigtige lysniveau, hvor tingene funkler. I udstillingen bliver lyset kastet ned over stammen og får træet til at virke organisk.

Det handler ikke kun om lysene på udstillingsobjekterne men også om lyset i rummet:

Når man skaber et rum, der skal stimulere fantasien, så må det ikke være for lyst – der skal være plads til skyggetegning på overfladerne og til at fantasien kan arbejde, udtaler Eskild Bjerre Laursen.

Når samarbejdspartnere bliver familie

Gobos belysningsopgave på Naturkraft har krævet samarbejde med mange leverandører: 

– For at få denne her belysningsopgave til at spille, er det vigtigt, at man kan samarbejde med alle leverandørerne. Og selvom der var tusindvis af udfordringer i projektet for Jens Lind, fordi han skulle lægge sidste hånd på værket, lykkedes det at få et fantastisk samarbejde op at stå med alle aktørerne, udtaler Mette Hindkjær, projektleder hos Naturkraft.

Både partnere og bygherre har nydt samarbejdet:

– De her projekter er enormt komplekse og udfordrende, og de brænder sammen op mod deadline. Så er det vigtigt at have folk med på holdet, der tager ansvar for hinanden, som virkelig vil hinanden. Og det lykkedes at få skabt følelsen af at være en familie, fortæller Peter Sand, og tilføjer stolt:

Det er det danske A-hold, der har stået for det tekniske i Naturkraft.

Og når A-holdet spiller, ser det legende let ud:
– Når jeg kigger på lyssætningen i Naturkraft, kan jeg ikke få øje på noget, der virker påfaldende. Når lyssætningen er løst godt, så ser man det nærmest ikke. Og det er jo egentlig lidt uretfærdigt, siger Jens-Erik Thøgersen med et grin.

Faktaboks

Følgende virksomheder har bidraget til udstillingsdelen på Naturkraft:

  • Arkitektur og design – Thøgersen & Stouby
  • Scenografi – Spekta 
  • AV og Interaktivitet – No Parking
  • Lys, styring og netværk – Gobo A/S
  • Infrastruktur og planlægning – Taintec
  • Udstillingsdesign – Eskild Bjerre Laursen
  • Grafisk design – Walk.agency
  • Elinstallation – Ringkøbing-Skjern Installationsforretning