Gobo's miljøpolitik

Gobos miljøpolitik

Denne side er under udarbejdelse

 

Hos Gobo A/S arbejder vi for at beskytte miljøet og klimaet i alle vores aktiviteter. Det sker gennem en planlagt indsats og ansvarlig brug af ressourcerne.
Vi har fokus på FN’s 17 verdensmål, og vores direkte arbejde er koncentreret om 3 af de 17 mål: 


Mål 7: Bæredygtig Energi
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13: Klimaindsats

Vores indsats er koncentreret om virksomhedens drift i relation til affald og energi, da det er her, vi kan gøre den største forskel i forhold til at reducere virksomhedens klimaaftryk.
 

Affald

Vi sorterer vores affald i de 10 påkrævede affaldsfraktioner, madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad og drikkekartoner, farligt affald, tekstil og restaffald.

Vores returpant doneres, til særligt udsatte, og/eller i tilskud til aktiviteter for børn.

Herudover genanvender vi emballager for at begrænse ressourcespild og holder os orienteret om nye bæredygtige emballager.

Energi

LED-belysning og varmeoptimering på vores lager og fire kontorer i Rødovre, Aarhus, Västerås og Stockholm.

Vi har i 2019 skiftet 98% af al vores belysning til LED. Hvilket har nedbragt vores kilowattforbrug betragteligt.

I 2021 etablerede vi ladestandere ved vores afdelinger i Aarhus og Sverige. Udover at være en service for vores kunder, tilskynder det vores medarbejdere til at køre el-bil.
I Rødovre er det planen at installere solceller til at dække alt EL-forbrug. I den sammenhæng vil der også blive opsat ladestander.

Alle ansatte er oplært i at slukke ubrugt lys.

Varmeoptimering

Vores opvarmning kommer fra:
Kontor i Rødovre: fjernvarme. Århus: fjernvarme. Stockholm: 
I begyndelsen af 2020 installerede vi varmevekslere i alle vores mødelokaler. Vi efterisolerer døre og vinduer ved årlig gennemgang.

Gobos miljøpolitik

Varetransport

For at begrænse transportbelastningen samler vi systematisk vores ordrer.
Vi er i tæt samarbejde med vores leverandør af transport, og bruger, i det omfang det er muligt, den det mest CO2 venlige transportform.
Vi udarbejder, i samarbejde med DSV, en årlig Transport-CO2 rapport.

Miljø- og klimabevidste samarbejdspartnere

En stor del af vores producenter arbejder for at begrænse klimaaftrykket i deres respektive virksomheder, og det er en indsats, vi værdsætter og bakker op om.
 

Gobos produkt kvalitetspolitik.

Leverandører

Vi vælger vores leverandører ud fra, om de leverer produkter af høj kvalitet og funktionalitet. Gør de ikke det, handler vi ikke med dem. Vi sælger kun produkter, vi kan stå inde for.

Vi forhandler primært produkter, der er udviklet i Europa og delvist produceret i Europa. De produkter, der produceres uden for Europa, kvalitetssikres af vores leverandører, når de kommer ind i Europa.

Kvalitetskontrol

Vi udfører løbende kvalitetskontrol af produkterne, før de sendes fra vores lager. Hvis vi konstaterer, at der er produkter, der ikke lever op til vores kvalitetsniveau, bliver de taget ud af sortimentet.

Reparation

Vores produkter er opbygget i en kvalitet, som gør det muligt at reparere på dem. Vi har eget serviceværksted i Rødovre og samarbejder derudover med serviceværksteder, som er strategisk placeret i forhold til vores kunder i Danmark og Sverige.